Kuvia

Kuusikon taimikonhoitoa

Nuoren metsän hoitoa

Taimikonhoitoja

Harvennushakkuu visakoivikossa

Visakoivikon perustaminen